Manufacturer
(Hãng xe)
Models
(Kiểu xe)
Version
(Loại IC)
Method
(Phương thức thực hiện)
Adapter
(Bộ chuyển tiếp)
Memory location
(Vị trí bộ nhớ)
Audi A2 C86 (Before 2001) Memory Directly OBP Cluster
Audi A2 C86 (Since 2001) Memory Directly OBP Cluster
Audi   A3 VDO C66
(Before 1999.9)
Memory Directly OBP Cluster
Audi   A3 VDO C86 
(Before 2001.7)
Memory Directly OBP Cluster
Audi   A3 VDO C86
  (Since 2001.7)
Memory Directly OBP Cluster
Audi   A3 Uknsi C56 Memory Directly OBP Cluster
Audi A3 8L0920900N Soldering Contacts ICP Cluster
Audi A4 C46 (Before 1997.10) Memory Directly OBP Cluster
Audi A4 C56 (MFA)
(Before 1997.10)
Memory Directly OBP Cluster
Audi A4 VDO C66 (97-99) V1 Soldering Contacts OBP Cluster
Audi A4 VDO C66 (97-99) V2 Soldering Contacts OBP Cluster
Audi A4 VDO C86 (99-2000) Memory Directly OBP Cluster
Audi A4 Uknsi Ver1 C56 Memory Directly OBP Cluster
Audi A4 Uknsi Ver2 C56 Memory Directly OBP Cluster
Audi A4 Uknsi Zeeprom C56 Memory Directly OBP Cluster
Audi A4 BOSCH 24C08
  (Before 2001.9)
Memory Directly OBP Cluster
Audi A4 BOSCH 24C08
  (Since 2001.9)
Memory Directly OBP Cluster
Audi A4 MM 8D0920900T Soldering Contacts ICP Cluster
Audi A4 8N1920980 Soldering Contacts ICP Cluster
Audi A6 VDO OLD C4 C46 Memory Directly OBP Cluster
Audi A6 VDO C66
(Before 1999.9)
Memory Directly OBP Cluster
Audi A6 VDO C66
(Since 1999.9)
Memory Directly OBP Cluster
Audi A6 VDO C86 (99-2001) Memory Directly
/ Diagnostic Socket
OBP / Diagnostic Cluster
Audi A6 Uknsi C56 Memory Directly OBP Cluster
Audi A6 Magneti Marelli V1 Soldering Contacts ICP Cluster
Audi A6 Magneti Marelli V2 Soldering Contacts ICP Cluster
Audi A6 4B09209xx Soldering Contacts ICP Cluster
Audi A8 C56 (Before 96.10) Memory Directly OBP Cluster
Audi A8 C66 (1996.10-1999.2) Memory Directly OBP Cluster
Audi A8 Ver1 24C17 (1999.2) Memory Directly OBP Cluster
Audi A8 Ver2 24C17 (1999.2) Memory Directly OBP Cluster
Audi A8 C86 (2004) Memory Directly OBP Cluster
Audi TT 8N1919860C
(112pin MCU)
Soldering Contacts ICP Cluster
Audi TT 8N1919930B
(112pin MCU)
Soldering Contacts ICP Cluster
Audi TT 8Nx9209xxx
(112pin MCU)
Soldering Contacts ICP Cluster
Audi TT 8N1920880C
(112pin MCU)
Soldering Contacts ICP Cluster