Manufacturer
(Hãng xe)
Models
(Kiểu xe)
Version
(Loại IC)
Method
(Phương thức thực hiện)
Adapter
(Bộ chuyển tiếp)
Memory location
(Vị trí bộ nhớ)
Citroen Berlingo BSI Soldering Contacts NEC
BSI
Citroen Berlingo (MCU) Soldering Contacts ICP
Cluster
Citroen C2 BSI: 95160
Tacho: C46
ODO: 95020
BSI: 95160
Tacho: C46
ODO: 95020
BSI: OBP
Tacho: OBP
ODO: OBP
BSI
+ Tacho
+ ODO
Citroen C3 BSI: 95160
Tacho: CS46
BSI: 95160
Tacho: CS46
BSI: OBP
Tacho: OBP
BSI
+ Tacho
Citroen C4 BSI: 95160
Tach: C46
BSI: 95160
Tach: C46
BSI: OBP
Tach: OBP
BSI
+ Tach
Citroen C5 (112Pin MCU) Cluster: ICP
BSI: ICP
Cluster: ICP
BSI: ICP
Cluster
+ BSI
Citroen C8 BSI: Process
Tash: 95020
BSI: ICP
  Tash: obp
BSI: ICP
  Tash: obp
BSI
+Tash
Citroen Evasion Jaeger Since 2003 Soldering Contacts ICP
Cluster
Citroen Picasso 2002 (NEC CPU) Cluster: Memory Directly
BSI: Soldering Contacts
Cluster: OBP
BSI: NEC
Cluster
+ BSI
Citroen Picasso Since 2003 Cluster: Memory Directly
BSI: Memory Directly
Cluster: OBP
BSI: OBP
Cluster
+ BSI
Citroen Relay 95040 Memory Directly OBP
Cluster
Citroen Sara 93C46 Memory Directly OBP
Cluster
Citroen Sara BSI 95040 Memory Directly OBP
Cluster
Citroen Sara Cluster 93C66 Memory Directly OBP
Cluster
Citroen Saxo (NEC CPU) Soldering Contacts NEC
Cluster
Citroen Xantia 93C46 Memory Directly OBP
Cluster
Citroen Xsara Since 2000 Cluster: Memory Directly
BSI: Memory Directly
Cluster: OBP
BSI: ICP
Cluster
+ BSI