Manufacturer
(Hãng xe)
Models
(Kiểu xe)
Version
(Loại IC)
Method
(Phương thức thực hiện)
Adapter
(Bộ chuyển tiếp)
Memory location
(Vị trí bộ nhớ)
Fiat Brava C56 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Bravo C56 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Bravo MM Soldering Contacts ICP
Cluster
Fiat Bravo Ns NS CS56 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Daily Vdo VDO CS56 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Doblo   95020 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Doblo   95040 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Doblo   02 S95040 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Doblo   MCU Soldering Contacts ICP
Cluster
Fiat ECM JTD Euro Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Ducato 02 S95040 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Marea C56 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Marea MCU Soldering Contacts ICP
Cluster
Fiat Mulitipla C56 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Mulitipla 02 CS56 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Palio 95040 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Panda 02 S95040 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Punto (64Pin MCU) Soldering Contacts ICP
Cluster
Fiat Punto 02 S95040 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Punto 02 S95020 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Punto 04 95040 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Punto 2000 Soldering Contacts ICP
Cluster
Fiat Scudo MM Soldering Contacts ICP
Cluster
Fiat Stilo MCU Soldering Contacts ICP
Cluster
Fiat Seicento 95040 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Seicento 95020 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Tempra Custom C46 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Tempra Bory C46 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Tempra C46 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Tempra Veglia C06 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Strada pickup 95080 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Tipo Borg C06 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Tipo Borg C46 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Tipo Veglia C06 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Uknsi C56 Memory Directly OBP
Cluster
Fiat Ulysse   Soldering Contacts ICP
Cluster
Fiat Ulysse 2004 Soldering Contacts ICP
Cluster
Fiat Yogeen soyat C46 Memory Directly OBP
Cluster