Manufacturer
(Hãng xe)
Models
(Kiểu xe)
Version
(Loại IC)
Method
(Phương thức thực hiện)
Adapter
(Bộ chuyển tiếp)
Memory location
(Vị trí bộ nhớ)
GM Avalanche S95P02 Memory Directly OBP
Cluster
GM Aveo 24C04 Memory Directly OBP
Cluster
GM Aveo 06 C56 Memory Directly OBP
Cluster
GM Caprice 24C04 Memory Directly OBP
Cluster
GM Blazer (NEC CPU) Soldering Contacts NEC
Cluster
GM Buick Buick 24c04 Memory Directly OBP
Cluster
GM Buick Buick 68343 Memory Directly OBP
Cluster
GM Buick Buick St14771 Memory Directly OBP
Cluster
GM Corvette 98 95P02 Memory Directly OBP
Cluster
GM Deville   C56 Memory Directly OBP
Cluster
GM DTS C46 Memory Directly OBP
Cluster
GM Chevrolet Captiva Soldering Contacts ICP
Cluster
GM LaCROSSE Soldering Contacts ICP
Cluster
GM Lova 24C04 Memory Directly OBP
Cluster
GM Epica (52Pin MCU) Soldering Contacts ICP
Cluster
GM Firstland (144Pin MCU) Soldering Contacts ICP
Cluster
GM Gl8 (80Pin MCU) Soldering Contacts ICP
Cluster
GM Gmc 25020 Memory Directly OBP
Cluster
GM Gmc Envoy 25020 Memory Directly OBP
Cluster
GM Hummer 68558 Memory Directly ICP
Cluster
GM Hummer H2 25020 Soldering Contacts ICP
Cluster
GM Hummer H3 Cluster: Memory Directly
EZS: Memory Directly
Cluster: OBP
BSI: OBP
Cluster
+ BSI
GM Impala Impala 2001 (80Pin MCU) Soldering Contacts ICP
Cluster
GM Magnum Magnum (112Pin MCU) Soldering Contacts ICP
Cluster
GM Malibu Malibu (NEC CPU) Soldering Contacts NEC
Cluster
GM Optra 2005 C46 Memory Directly ICP
Cluster
GM Royaum 2005 24C08 Memory Directly ICP
Cluster
GM Serville C46 Memory Directly ICP
Cluster
GM Sail 24C01A V1/V2 Memory Directly OBP
Cluster
GM Tahoe 95P02 Memory Directly ICP
Cluster
GM Trans AM 99 95P02 Memory Directly ICP
Cluster
GM Trans Sport 95P02 Memory Directly ICP
Cluster
GM Trans Sport AM 99 95P02 Memory Directly ICP
Cluster
GM Trans Sport (80Pin MCU) Soldering Contacts ICP
Cluster