Manufacturer
(Hãng xe)
Models
(Kiểu xe)
Version
(Loại IC)
Method
(Phương thức thực hiện)
Adapter
(Bộ chuyển tiếp)
Memory location
(Vị trí bộ nhớ)
Isuzu Trooper C46 Memory Directly OBP
Cluster
Isuzu Pickup C46 (Before 2003) Memory Directly OBP
Cluster
Isuzu Pickup C56 (since 2003) Memory Directly OBP
Cluster
Isuzu Rodeo C56 Memory Directly OBP
Cluster