Manufacturer
(Hãng xe)
Models
(Kiểu xe)
Version
(Loại IC)
Method
(Phương thức thực hiện)
Adapter
(Bộ chuyển tiếp)
Memory location
(Vị trí bộ nhớ)
Honda Accord C46 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Accord Uknsi C56 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Accord C66 2006 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Accord   L56R Memory Directly OBP
Cluster
Honda Accord 2.0/2.4 L56R Memory Directly OBP
Cluster
Honda Accord 98 3.0 (52Pin MCU) Soldering Contacts ICP
Cluster
Honda Accord 98 3.0 (64Pin MCU) Soldering Contacts ICP
Cluster
Honda City 06 C66 Memory Directly OBP
Cluster
Honda City L56R Memory Directly OBP
Cluster
Honda Civic 06 c76 v1 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Civic 06 c76 v2 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Civic L56R Memory Directly OBP
Cluster
Honda Civic (NEC CPU) Soldering Contacts NEC
Cluster
Honda Crv (80Pin MCU) Soldering Contacts ICP
Cluster
Honda Crv C66 2005 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Crv L56R Memory Directly OBP
Cluster
Honda Crv MCU Soldering Contacts OBP
Cluster
Honda Fit C66 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Fit   L56R Memory Directly OBP
Cluster
Honda Hrv   C46 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Jazz C66 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Jazz L56R Memory Directly OBP
Cluster
Honda Legend C46 (Program 2ICs) Memory Directly OBP
Cluster
Honda Logo C46 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Odyssby C46 (Old) V1 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Odyssby L56R (New) V2 Memory Directly OBP
Cluster
Honda S2000 C56 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Srx 2004 C66 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Shuttle C46 Memory Directly OBP
Cluster
Honda Stream L56R Memory Directly OBP
Cluster
Honda FV-R 2004 C66 Memory Directly OBP
Cluster