Manufacturer
(Hãng xe)
Models
(Kiểu xe)
Version
(Loại IC)
Method
(Phương thức thực hiện)
Adapter
(Bộ chuyển tiếp)
Memory location
(Vị trí bộ nhớ)
Lexus ES300   C46 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus ES350 RA57 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus Harrier Jeep C46 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus GS300 C46 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus IS200/300 S130 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus Lancia 2   Soldering Contacts ICP
Cluster
Lexus LS200   C46 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus LS400 97101 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus LS400 Idm457C (18 Pins) Soldering Contacts LS400
Cluster
Lexus LS400 C46 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus LS430 C46 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus LX470 C46 V1 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus LX470 C66 V2 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus Murcielago C86 Soldering Contacts ICP
Cluster
Lexus RX300 C46 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus RX350 C46 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus LS200 C46 Memory Directly OBP
Cluster
Lexus LS460 RA57 Memory Directly OBP
Cluster