Manufacturer
(Hãng xe)
Models
(Kiểu xe)
Version
(Loại IC)
Method
(Phương thức thực hiện)
Adapter
(Bộ chuyển tiếp)
Memory location
(Vị trí bộ nhớ)
Mazda 323 C46 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda 323 C56 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda 323 2005 95040 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda 626 C46 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda 626 C56 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda 626 YNS C56 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda 121   Soldering Contacts ICP
Cluster
Mazda C3 C56 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda Family C56 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda M3 L56R Memory Directly OBP
Cluster
Mazda M6 L56R Memory Directly OBP
Cluster
Mazda Max C46 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda Mpv C46 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda Premacy C56 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda Xedos C46 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda Tribute (68Pin MCU) Memory Directly OBP
Cluster
Mazda B2500 Pickup Soldering Contacts ICP
Cluster
Mazda RX8 C56 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda MX5 C46 Memory Directly OBP
Cluster
Mazda E2200 C46 Memory Directly OBP
Cluster